Etikoterapie

Co to je?

Odstranění zdravotních obtíží na základě pochopení jejich příčin. Etikoterapie vychází z vlivu negativních neboli nemravných pocitů na duši. A těch je sedm : závist, nenávist, křivda, zloba, lítost, strach a strádání za druhé. Už Sokrates řekl: ,,Tělo je pouze obalem duše, je-li duše zdravá je i tělo zdravé, onemocní-li duše, onemocní i tělo.,, Pohýčkáme-li si , kterýkoliv z výše uvedených pocitů v duši, tvoříme tím základ pro nemoc.

Práce etikoterapeuta tedy je, dohledat příčinu, rozebrat ji s klientem a vést jej k vytvoření nového vnitřního postoje k problému. Což vede k symbióze rozumu a duše, a tím k plnohodnotnému, zdravému a radostnému bytí.

Co nabízí?

  • analýza příčin tělesných obtíží, nemocí
  • odstranění zatěžujících vazeb
  • zjištění a harmonizace energetických hladin jednotlivých orgánů a následné odstranění tělesných obtíží, nemocí
  • vyvážení ženského a mužského principu

Pro koho Je?

  • Pro všechny, kteří chtějí